Gobalna bežična elektromreža

Startap kompanija iz Novog Zelanda veruje da može da prekrije svet bežičnim električnim transmisionim sistemom koji može da napaja sve delove planete Zemlje, uključujući i najnepristupačnije oblasti. Najvažnije, za nemerljivo manju cenu od one koju bi zahtevali tradicionalni sistemi elektromreže.

Emrod, kako se naziva mala kompanija, udružila se sa elektrodistribucijom u zemlji (Powerco) radi testiranja transmisije preko serije antena. Jedini ograničavajući faktor, za sada, jeste da antene moraju biti u vidljivom dometu jedna od druge.

Sistem se sastoji od izvora energije, transmisione antene, više relejnih stanica i prijemnika. Emrod sistem prebacuje električnu energiju u mikrotalase, koji se potom prebacuju kroz cilindričnu gredu (usmerava snop talasa) do relejnih stanica. Te stanice rekalibriraju snop talasa i vode ga do prijemnika, gde se ponovo prebacuju u električnu energiju.

Ovaj koncept nije nov. Zapravo, jedan od najvećiih naučnih umova svih vremena Nikola Tesla zamislio je baš ovakav sistem pre više od 100 godina. Takve mreže transkontinentalnih releja mikrotalasa su i otvorile komunikacije između Evrope i Amerike 50-ih godina prošlog veka.

Ono što čini Emrod sistem i njegovu ideju idealnom jeste visoka stopa efikasnosti prenosa i skoro nepostojeća stopa gubitka energije u prenosu.

Osnivač Greg Kušnir navodi:

Efikasnost svih komponenata razvijenih je posebno dobra, blizu 100%, u kontekstu očuvanja prenosa energije. Mi nismo prvi koji su primenili ovu tehnologiju, ali smo prvi koji su stvorili komercijalno isplativo rešenje. Možemo da koristimo potpuno istu tehnologiju i da prenesemo 100 puta veću količinu energije preko mnogo većih razdaljina. Bežična tehnologija Emrodovog sistema može da prenese, sa lakoćom, bilo koju količinu električne energije koje današnji žičani sistemi mogu.

Emrod je za sada testirao prenos na kratkim relacijama (do 40 m). Međutim, kako navode, ne postoji nijedan razlog zašto sistem ne bi mogao savršeno da funkcioniše i na razdaljinama od nekoliko stotina kilometara. Stanice pozicionirane nedaleko od obale bi lako mogle da šalju energiju u teško pristupačne oblasti, kroz planinske predele, ili kroz regione gde je postavljanje dalekovoda nemoguće. Bežične stanice se mogu postaviti brzo i lako i omogućiti efikasan izvor energije, posebno nakon elementarnih nepogoda u urbanim područjima.

Jedna od najvažnijih stvari koju donosi nova tehnologija je da nevreme i atmosferske promene neće, niti mogu, imati bilo kakav uticaj na prenos energije. Ako se i dogodi određena vrsta kvara, kamioni sa pokretnim stanica mogu biti vrlo brzo i lako odaslati da zamene generatore dok se kvar ne popravi.

Zajednički projekat je počeo u oktobru, a u planu je bežično prebacivanje energije sa Novog Zelanda na ostrvo Stjuart (razdaljina od 19 km). Uspešna implementacija ovog sistema prepoloviće cenu struje i cenu njenog prenosa.

pročitajte još

TEHNOLOGIJA DANAS 😃

Autor: Peter Grad / redportal.rs

#Bežična struja

#Nikola Tesla

#Tesla bežična energija

#Tesla struje

#Teslin izum

#Teslino znanje

#struja