Kad se sretnu astrofizičar i neurohirurg 🤭

Astrofizičar sa Univerziteta u Bolonji i neurohirurg sa Univerziteta u Veroni uporedili su mrežu ćelija neurona sa kosmičkom mrežom galaksija i otkrili iznenađujuće sličnosti.

U članku objavljenom u časopisu Frontier Physics Franko (astrofizičar) i Alberto (neurohirurg) istraživali su sličnosti između dva najkompleksnija sistema u prirodi - kosmosa i ljudskog uma.

Uprkos enormnoj razlici u veličini između te dve stvari, njihova komparativna i kvantitativna analiza je otkrila da različiti fizički procesi mogu stvoriti strukture koje karakterišu slični nivoi kompleksnosti i samoorganizacije.

Ljudski um besprekorno funkcioniše zahvaljujući širokoj mreži u kojoj se nalazi preko 69 milijardi neurona. Sa druge strane, vidljivi univerzum je sastavljen od kosmičke mreže koju čini najmanje 100 milijardi galaksija. U oba sistema tek 30% njihove mase čine galaksije i neuroni. Takođe, u oba sistema galaksije i neuroni su raspoređeni kao node. I, na kraju, u oba sistema 70% distribucije mase i energije je sačinjeno od komponenti koje, naočigled, imaju pasivnu ulogu: voda (u mozgu) i tamna materija (u univerzumu).

Rezultati ove preliminarne studije su zaista ohrabrujući i teraju naučnike da se zapitaju da li je moguće stvoriti još novih i efektnijih tehnika analize u oba naučna smera (kosmologije i neurohirurgije), koji će bolje objasniti dinamiku evolucije ova dva sistema.

Autor: Universita di Bologna / redportal.rs

#Astrofizika

#Galaksije

#Kosmologija

#Kosmos

#Ljudski mozak

#Neroni

#Neurologija

#Sistemi

#Um

#neurohirurgija