Pametne ptičice 🧐

Kognitivne performanse gavranova testiranih u eksperimentalnom okruženju, dizajniranom da meri njihovo razumevanje fizičkog sveta i način na koji se sporazumevaju sa drugim gavranovima, pokazalo je neverovatne paralele sa ponašanjem odraslih majmuna. 😅

Testirane su spatialna memorija, razumevanje objekta u prostoru, relativni brojevi i sabiranje, kao i sposobnost komunikacije i učenja od čoveka.

Eksperiment je takođe otkrio da se kognitivne sposobnosti kod gavranova veoma brzo razvijaju i dostižu svoj puni razvoj do 4. meseca. Iako su rezultati koji su se ticali izvršavanja zadataka menjali i varirali od jedinke do jedinke, gavranovi su pokazali najbolje rezultate u razumevanju brojeva i sabiranja, a najlošije u testovima spatialne memorije.

Upoređujući performanse testiranih gavranova sa onima od 106 šimpanzi i 32 orangutana koji su bili testirani na isti način, izuzev spatialne memorije, kognitivne performanse gavranova su istovetne kao kod velikih primata.

Autor: Nature Publishing Group / redportal.rs

#Gavranovi

#Nauka

#inteligencija

#orangutani

#pamet

#primati

#testiranja

#šimpanze