Mašta radi svašta 🥰

Umetnost i masturbacija - dve reči koje svojim značenjem ne mogu biti više udaljene jedna od druge. Prva: vrh stvaranja ljudskog uma i jedan od najvećih izvora smisla i sreće u životu. Druga: tajni, jadni i prezreni akt sebičnosti i distrakcije, kompulsivno zadovoljenje potreba, koje doskora niste smeli ni da pomenete.

Ipak, da li je to zaista tako? Nije li masturbacija čin kreativnosti, komad od 5 do 10 minuta trajanja, tokom kojeg se mašta jedinke upinje da stvara u istom onom intenzitetu i na isti onaj način kao i u umetnosti?

La pintura se causa mentale - Leonardo da Vinči Prevod: Umetnost je mentalna aktivnost.

Prema ovoj logici, masturbacija može biti isto tako kompleksna i lepa kao i bilo kakva slika, čak ako na kraju ne možemo da je okačimo u nekoj galeriji.

Lako možemo identifikovati 3 stvari koje su zajedničke i jednoj i drugoj strani:

1. INSPIRACIJA

Kod najvećih umetnika ona se nalazila u svakodnevici. Tamo gde mi vidimo redove drveća, pejzaž ili grad oni su videli šansu za majstorsko delo. Isto tako, i obična osoba može se šetati ulicom ili biti u vozu, pa iznenada osetiti ili videti nešto što će je odvesti u svet mašte i erotike.

2. DETALJI

Svaki umetnik (posebno među slikarima) ima svoj specifičan potpis. I on se najjasnije vidi u detiljama, načinu na koji on pristupa njima i kako ih izrađuje. Oni su neka vrsta njegovog svojeručnog potpisa. Paralela sa erotikom je očigledna: svako ima određeni detalj, jedan momenat ili predmet ili pokret kome će se u mašti 100% posvetiti. Odnosno, bezbroj će je puta i u bezbroj će je formi stvarati u svom umu, jer je on presudan u dostizanju erotskog naboja u našoj svesti. Da bi se razumeo detalj i zašto vas on privlači, potrebna je doza razumevanja sebe i hrabrosti da se pređe preko standardnih klišea toga šta određeni akt treba da predstavlja i da bude.

3. NARATIV

Svaka slika, svaka skupltura ili arhitektonsko delo u sebi nosi poruku. Narativ koji tvorac dela želi da prenese onome ko u delu uživa.

Klasična teorija slikarstva kaže:

Život nikada neće moći da nama omogući apsolutno savršenstvo. I stoga, zadatak svakog umetnika je da preobrazi realnost i da stvara ideal od sirovina života koji ga okružuje.

Potpuno istovetno u svačijoj erotskoj mašti postoji taj pozadinski šum koji je zapravo narativ. Sveobuhvatni kontekst fantazije koji daje smisao svemu i omogućava nam da u nju, za tih nekoliko trenutaka, verujemo. Slučajni dodiri, kontekst mesta - sve to govori tomove narativa koji mi stvaramo i, nadasve, koji mi u tom trenu proživljavamo.

To je "ideal naše erotske muze koja nam u tom trenu priča".

Autor: The School of Life / redportal.rs

#Masturbacija

#mašta

#maštanje

#umetnost

#uživanje