U saradnji sa EU vlastima Crne Gore su dostavljeni spisi predmeta u istrazi

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove, u saradnji sa EU, dostavio je vlastima Crne Gore spise predmeta u istrazi o više od 15 osumnjičenih za teške zločine, uključujući ubistvo, mučenje, seksualno ropstvo i silovanje.

Tužilac Međunarodnog reziudalnog mehanizma za krivične sudove, pravosudnog tela koje je preuzelo preostali rad dva tribunala UN za ratne zločine u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji, Serž Bramerc obavestio je Savet bezbednosti o napretku koji je postignut u suđenima i žalbama.

U izveštaju, koji je u ponedeljak pred Savetom bezbednosti UN predstavio predsednik Mehanizma, sudija Karmel Ađius, navodi se da se nastavlja saradnja kroz zajednički projekat EU-Mehanizam koji podržava ostvarivanje unutrašnje odgovornosti za ratne zločine.

Autor: Tanjug AP

#Crna Gora

#hag

#zločin