Bez milosti i srama uzimali su sve što im je palo pod ruku

Neviđena zverstva koje svet nije video do Drugog svetskog rata, viđena su na prostoru Nezavisne države Hrvatske. Ustaška vlast je prema Srbima, Jevrejima i Romima sprovodila politiku sa genocidnim namerama.

Sama činjenica da se na prostoru NDH nalazio logor za decu Jastrebarsko je sama po sebi strašna. Tu su umorena mala deca koja nikom ni za šta nisu bila kriva.

Poznati su ustaški zločini na prostoru Hercegovine. Posebno je poznato selo Prebilovci gde je skoro 80% stanovnika ovog sela pobijeno i pobacano u jamama širom Hercegovine.

U takvom jednom pozivu Srbima ustaše su navele da ključeve od svoih stanova moraju ostaviti u policjiskoj stanici kao i da dragocenosti ponesu sa sobom.

Naravno, ovo je bio samo trik da što lakše dođu do dragocenosti i imovine, a vlasnike su zatim sproveli do voza koji je vozi za logor smrti Jasenovac.

Ustaše su posebno u proglasu naglasili da imovina ne sme biti oštećena jer kao takava im ne bi bila korisna.

IZVOR: TW / @dalm_berekin

Autor: Redportal.rs

#Mostar

#Ustaše

#imovina

#jasenovac

#srbi