Osnovni Vukovi kriterijumi za podelu vrsta narodne poezije jesu namena, način i okolnosti izvođenja pesama

U knjizi Srpske junačke pesme (Laguna) nalazi se izbor najpoznatijih narodnih epskih pesama koje je sakupio i u više knjiga objavio Vuk Stefanović Karadžić. One predstavljaju dragocenu riznicu srpske istorije, književne tradicije i narodne mudrosti. Svojom originalnošću, poetičnošću i skladom očarale su evropsku literarnu elitu Vukovog vremena i jedan su od najvažnijih segmenata očuvanja i negovanja nacionalnog identiteta 📘.

Predgovor za knjigu napisao je prof. dr Boško Suvajdžić, naš najveći poznavalac narodne književnosti, koji odlično sažima i objašnjava Vukov rad na prikupljanju i podeli građe:

Svi pokušaji klasifikacije srpske narodne poezije polaze od Vukove periodizacije i sistematizacije građe. Osnovni Vukovi kriterijumi za podelu vrsta narodne poezije jesu namena, način i okolnosti izvođenja pesama: ’Sve su naše narodne pjesme razdijeljene na pjesme junačke, koje ljudi pjevaju uz gusle, i na ženske, koje pjevaju ne samo žene i đevojke, nego i muškarci, osobito momčad, i to najviše po dvoje u jedan glas.’… Osnovni je zadatak epske pesme, još od najstarijih epova čovečanstva, da sačuva spomen o velikim junacima i znamenitim događajima u vremenu i prostoru, i da ih ostavi potomstvu kao svetle primere ’čojstva i junaštva’, koji uz to imaju i agitacioni karakter u svim relevantnim nacionalnim zbivanjima.

Nakon predgovora slede narodne epske pesme raspoređene po ciklusima: Svetitelji i junaci, Do propasti carstva i gospodstva srpskog, Kosovska epika, Epske pesme o Marku Kraljeviću, U pokosovskom krugu pesama, Epske pesme o hajducima i uskocima, Pesme o oslobođenju Srbije i Crne Gore 📜.

Autor: redportal.rs

#Boško Suvajdžić

#Laguna

#Srpske junačke pesme

#Vuk Stefanović Karadžić

#srpska narodna književnost