Neverovatna tehnologija sposobna da pomogne u rešavanju mnogih neuroloških bolesti, ali sa teškom moralnom i etičkom dilemom 🧐

Naučnici su uspeli daljinski da prate aktivnosti mozga kod ljudi koristeći se bežičnim uređajem koji emituje neprekidni niz nauroloških podataka. Opisujući svoj rad u članku u časopisu Nature Biotechnology, autori studije objašnjavaju kako im je implant dozvolio da motre na 5 osoba obolelih od parkinsonove bolesti dok su vodili svoje svakodnevne živote. U kontinuitetu su sakupljali podatke čak 15 meseci.

Na osnovu informacija koje je poslao uređaj, istraživači su uspeli da na daljinu "nameste" nivo duboke stimulacije mozga kojim je stimulisan svaki pacijent. Ovaj tretman je uobičajen kod lečenja parkinsona, napada, pa čak i depresije. Duboka stimulacija mozga (DBS) se radi preko elektroda koje stimulišu određene centre u mozgu, time smirujući eratične aktivacije moždane mase i uklanjajući simptome bolesti.

Praćenje aktivnosti mozga, koji stoje iza pojave svih problema u navedenim bolestima je uvek bilo teško. Najviše iz razloga što su prethodna snimaanja mozga uvek bila načinjena u bolnicama ili laboratorijama. Do sada nije bilo moguće motriti individualnu aktivnost mozga pacijenta tokom dužeg vremena, pa čak i kada su kući.

Kako objašnjava autor studije Filip Star :

Ako želite da koristite podatke koje ste dobili u bolnici za modifikaciju stanja bolesti kroz stimulaciju mozga, prvo morate dokazati da su ti podaci relevantni i za stvaran život. Napolju, van bolnice.

Stalnim praćenjem pacijenata, doktori i naučnici su razvili sposobnost identifikovanja specifičnih neuralnih signala karakterističnih za svakog pacijenta, a samim time i sposobnost da doziraju stimulans u mozgu prema potrebama svakog. Kako objašnjava ko-autor studije Roee Gilron:

Upravo zbog naše sposobnosti da izgradimo personalnu biblioteku podataka za svakog pacijenta, možemo da programiramo svaki implant prema potrebama svakog čoveka ponaosob. To uključuje i lične programske šeme stimulansa koje se prilagođavaju potrebama pacijenta tokom celog dana.

Iako ova tehnologija otvara nove mogućnosti za tretman parkinsonove bolesti i mnogih drugih neuroloških boledsti, ostaje moralno i etičko pitanje koje mora da se reši - činjenica da neko konstantno reguliše i posmatra vaš mozak i njegove aktivnosti.

Autor: redportal.rs

#Nauka

#Parkinson

#Parkinsonova bolest

#bolest

#daljinski

#doktori

#implant

#lečenje

#medicina

#nerološke bolesti