Namera lokalne samouprave je da pruži podršku mladim porodicama da ostanu da žive na seoskim područjima

Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava mladim porodicama za kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju kuća sa okućnicom na seoskom području biće raspisan 12. aprila, saopštio je danas medijima gradski menadžer Dejan Stalović.

Prema njegovim rečima, namera lokalne samouprave je da pruži podršku mladim porodicama da ostanu da žive na seoskom području i pokaže da joj je izuzetno važan ravnomeran razvoj grada, kako na urbanom tako i na njegovom ruralnom području.

- Pod mladim porodicama smatramo par supružnika mlađih od 43 godine, ili jednog roditelja mlađeg od 43 godine koji živi u zajednici sa maloletnom decom. Za ovu namenu u budžetu grada smo opredelili ove godine četiri miliona, a ovaj javni poziv raspisan je za 1,8 miliona dinara. Кomisija koju je formiralo Gradsko veće ima obavezu da svakog 15. u mesecu u rangira prijave pristigle prethodnog meseca i već sada imamo veliku zainteresovanost. Očekujemo da ćemo vrlo brzo posle ovog javnog poziva i utroška ovih sredstava raspisati novi do utroška novca koji je za to planiran ove godine. Sa ovom merom nastavićemo i u narednim godinama i u zavisnosti od interesovanja sigurno će suma biti povećavana – kazao je Stalović i naglasio da će zainteresovane porodice, ukoliko im ona bude potrebna, dobiti pomoć oko neophodne dokumentacije.

Javni poziv odnosi se za kupovinu, rekonstrukciju ili izgradnju kuće neto površine do sto kvadratnih metara, odnosno 20 po članu porodice, na seoskom području, što je sva teritorija, osim katastarskih opština Loznice, Banje Кoviljače i Lešnice.

Porodica može samo jednom ostvariti ovo pravo, a maksimalan iznos koji može dobiti je 600 hiljada dinara. Pravo na dobijanje novca imaju porodice koje ispune sve neophodne uslove, a neki od njih su da su državljani Srbije, nemaju u svojini objekte za stanovanje na teritoriji Loznice ni Srbije, i nisu krivično osuđivane.

- Кonkurisati mogu i porodice čiji su preci u pravoj liniji imali prebivalište na području Loznice u trajanju od najmanje 20 godina neprekidno tako da se neko može vratiti na svoju očevinu, ili dedovinu. Uslov je i da su ukupna primanja svih članova porodice mesečno niža od dve prosečne neto zarade u Loznici, a prema poslednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku to je 50.984 za jednu zaposlenu osobu, odnosno 101.968 dinara za dve. Zahtevi se predaju na pisarnici i treba da sadrže pun naziv konkursa uz napomenu da je za Odeljenje za društvene delatnosti. Rok za podnošenje je šest meseci od dana raspisivanja konkursa koji će biti objavljen i na sajtu grada – kazala je Tanja Glišić Matić, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti.

Ona je naglasila da će u roku od sedam dana po potpisivanju ugovora novac biti prebačen na račun korisnika i da će nadležna komisija pratiti njegovo korišćenje.

Кorisnik će u određenom roku morati da dostavi izveštaj ovlašćenog sudskog veštaka građevinske struke o izvršenim radovima koji će sadržati i njihovu novčanu vrednost.

- Već se javilo 14 porodica koje su zainteresovane za ovaj javni poziv. Očekujemo da četiri miliona dinara utrošimo na najbolji mogući način i da ćemo tako pomoći onima koji žele da žive na seoskom području na teritoriji grada Loznice. Inače, niko u Srbiji ovo nije radio i Loznica je pionir u tome – kazala je ona.

Podsetimo, Loznica je pre pet godina donela sličnu odluku o izdvajanju pet miliona dinara za kupovinu kuća na selu, sa okućnicom do 50 ari, za mlade bračne parove koji nemaju zaposlenje ni rešeno stambeno pitanje.

Četiri para su se javila na konkurs, dva ispunila uslove, a potpisan je jedan ugovor o kupovini seoske kuće u Gornjoj Кoviljači sa bračnim parom koji je tada imao četvorogodišnje dete.

Tada je uslov bilo i zanimanje, a prednost je davana određenim zanimanjima - učiteljima, profesorima, poljoprivrednim inženjerima, veterinarima ili doktorima dok je novi konkurs u tom pogledu fleksibilniji.

IZVOR: YT / Loznica Info

Autor: loznickenovosti.com

#Loznica

#gradonačelnik

#gradski budžet

#život na selu