Najveći faktori rizika kod COVID-19 su godine starosti kao i hronične bolesti.

Stariji hronični bolesnici uglavnom su u većoj opasnosti od ozbiljnijih simptoma, ali postoji još jedan faktor rizika.

To je krvna grupa. U studiji objavljenoj u časopisu Annals of Internal Medicine naučnici su pokazali da ljudi sa nultom krvnom grupom imaju nešto manju verovatnoću od inficiranja koronavirusom u odnosu na ostale krvne grupe.

Naučnici su analizirali podatke 225.556 ispitanika iz Kanade. Prosečna starost ispitanika bila je 54 godine, a tema ispitivanja bila je da li krvna grupa ili rezus faktor utiče na verovatnoću infekcije ili na razvoj težih simptoma.

Ispitivanjem je ustanovljeno da su krvna grupa 0 i negativan Rh faktor povezani s nešto nižim rizikom od infekcije virusom SARS-CoV-2 i teškim oblikom oboljenja.

Nulta krvna grupa je uz to imala i 2,1% verovatnoću zaraze virusom SARS-CoV-2, odnosno najmanju neprilagođenu verovatnoću od svih krvnih grupa. Najveća neprilagođena verovatnoća bila je u krvnoj grupi B i iznosila je 4,2%.

To bi značilo da oni s krvnom grupom 0 imaju 12% manju verovatnoću infekcije COVID-19 u odnosu na one sa A, AB ili B, kao i 13% manji rizik od smrtnog ishoda.

Autor: redportal.rs

#COVID-19

#KRV

#koronavirus

#krvna grupa