Mnogima od nas bake su pričale kako je izgledalo PRATI NA RUKE 😌

Tehnologija eksponencijalno brzo napreduje i čovek sve manje uviđa njen značaj i korist u olakšavanju obavljanja svakodnevnih poslova. Međutim, nije uvek bilo tako. Pre samo 2 decenije ljudi su sa divljenjem gledali na pojavu mobilnih telefona. Bake i deke dočaravali su nam osećaj prvog susreta sa TV uređajima. O televizorima u boji se pričalo sa posebnim divljenjem. 📺📸🔍

Nove tehnologije takođe su u velikoj meri usmerene na obogaćivanje društvenog života čoveku. Zato često ljudi previđaju značaj onih uređaja koji su odavno postali deo naše svakodnevnice. Kao što je veš-mašina! Ili i ne baš tako davno jer i danas postoje mnogobrojna domaćinstva bez ovog kućnog aparata. 😔 Statistika iz 2010. godine utvrdila je da 5 od 7 milijardi stanovnika zemlje i dalje ne koristi veš-mašinu. 😱 Mnogima od nas bake su pričale kako je izgledalo "prati na ruke". Mnoge žene su tako prale i u ratnim vremenima. One koje takvo pranje pamte verovatno bi joj se danas obratile sa "vaše visočanstvo"

Nacrt za prvu veš-mašinu u celom svetu uradio je nemački profesor Jakob Kristijan Šeferen 1767. g. Iako se ova veš-mašina znatno razlikovala od kasnijih i današnjih patenata, jer nije imala rotacioni bubanj, ipak je bila dragocena u odnosu na ručno pranje. Međutim, pritisak na platno i dalje je vršen ručno.

Foto: https://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/4604184/Jakob Kristijan Šeferen

U 19. veku zahvaljujući snazi pare patent za veš-mašinu bio je značajno unapređen. Savremene veš-mašine gotovo da nemaju dodirnih tačaka ni u pogledu forme ni prema principu rada sa patentima iz 18. i 19. veka.

Ali zanimljivo je osvrnuti se kako je sve počelo! 😎

Autor: redportal.rs

#Istorija nastanka veš-mašine

#Jakob Kristijan Šeferen

#Pranje na ruke

#veš-mašina