Grad El Argar, prva prava država na zapadnom Mediteranu 🥇

Elitna kasta žena vladala je prebogatom zemljom u Španiji - zaključak je do koga su došli naučnici sa Univerziteta u Barseloni, koji su uradili studiju nalaza i podataka iz groba u kome su se nalazile 2 osobe i velika količina vrednih priloga. Grobnica je otkrivena 2014. godine na arheološkom nalazištu La Amoloja u podu velike dvorane nekadašnje palate.

Kako navodi Vićente Ljulj, jedan od glavnih koordinatora istraživanja, u studiji koja je objavljena u časopisu Antiquity:

La Amoloja i kraljevski grob 38 su izvanredna arheološka nalazišta i pripadaju onim nalazima koji vam pružaju mogućnost da zavirite u život vladarske kaste i njihovu svakodnevicu u periodu nastanka prvih država u Evropi bronzanog doba.

Grob koji je činila jedna velika keramička posuda sadržao je u sebi 2 osobe - čoveka između 35 i 40 godina i ženu između 25 i 30. Pored njih je bila velika količina vrednih grobnih darova, preko 30 komada, koji su bili posrebreni i skoro svi pripadali ženskoj individui. Pored toga, bio je i kompletan set dragog kamenja i ličnih predmeta: narukvica, naušnica, ogrlica, spirala i malih posuda sa životinjskim prilozima. Najupečatljiviji nalaz je bila velika srebrna dijadema otkrivena na glavi žene. 😍

Foto: Wikipedia.org/Public domain

Slika: Prikaz dijademe na lobanji žene iz groba 38

Detaljna studija ovog nalaza i uporedna analiza sa sličnim dijademama otkrivenim još u 19. veku u El Argaru ukazuje na to da su (iako začuđujuće uniformne) bile veoma specijalni i ekskluzivni deo odeće. Stvorene su u specijalizovanim radionicama za izradu srebra, koji su otkriveni u širem krugu El Argara pre nekoliko godina.

Prema arheologu Kristini Ruhuet, koja je takođe bila deo studije:

Ujednačenost izrade ovih dijadema je neverovatna. To su bili predmeti prepuni simbolizma izrađeni za ove žene radi njihove transformacije u glavne činioce vladajuće klase ovog društva. Svaka dijadema je na svoj način jedinstvena.

Prema naučnicima, bogatstvo pronađeno u grobovima ovih elitnih žena je pokazatelj pripadnosti vladajućoj klasi - posebno u La Amoloji, mestu nastanka kulture Argara i najvećem centru moći i bogatstva u regionu.

Da li su žene bile vladari ili su znaci moći koje su nosile imali samo simbolično značenje? Ovo je glavno pitanje koje su naučnici želeli da odgonentnu. Kako se navodi u studiji, odgovor je u kontekstu samih nalaza:

U argarskom društvu, žene iz dominantne klase su sahranjene sa dijademama, dok su muškarci bili zakopani samo sa mačem i bodežom. Zagrobni darovi priloženi uz muškarce su daleko manjeg kvaliteta i vrednosti. Ipak, mač je najveći simbol sposobnosti da se sprovede zamisao moći u delo, stoga je vrlo verovatno da su muškarci imali ulogu izvršilaca - dok su žene držale ideološki stub društva i samu vlast.

Prema genetskim analizama koje su urađene na Univerzitetu Maks Planck, osobe sahranjene u grobu 38 su umrle zajedno ili u kratkom vremenskom razmaku tokom sredine 17. veka p. n. e. Nisu bili u krvnom srodstvu, ali su imali kćer koja je sahranjena nedaleko od njih. Žena je imala nekoliko tragova na skeletu koji su ukazivali da je bolovala od različitih bolesti, kao što su tragovi na rebrima koji ukazuju na infekciju pluća u vreme njene smrti. Pored nje, muškarac je isto imao tragove konstantnog ekstremnog fizičkog napora na kostima, najverovatnije od jahanja.

Metalni predmeti iz groba 38 takođe štrče i po svojoj ukupnoj vrednosti. Ukupna težina srebra koja je otkrivena u sklopu zagrobnih darova iznosi 230 grama, što je jednako 27,5 šekela (novca koji je korišćen za vreme Hamurabija u Vavilonu tokom ovog perioda), monete koja je bila široko prihvaćena na istočnom Mediteranu i u Egeju. Ukratko, količina srebra sa kojom je sahranjena "kraljica iz Argara" jednaka je vrednosti 938 dnevnica i njome se moglo kupiti čak 3.350 kilograma ječma. 😱

Srednja težina 3 spirale koje su nosile obe osobe u grobu je 8,44 grama, što je skoro pa jednako prethodno pomenutom šekelu. Ova činjanica pokreće zaista zanimljiva pitanja, kako navode istraživači:

Može biti da je težina kompletno nasumična slučajnost, ali sa druge strane, teško je odbaciti mogućnost postojanja standardizacije težine i sistema merenja koje su bile uniformne ili bar slične sistemima koji su postojali na istoku Mediterana. Mogućnost postojanja metričkog sistema u Argaru zaista bi bila ogromna vest.

Ostaje još nalaza da se ispita i veliki broj podataka da se stavi u pravilan kontekst, ali sudeći prema ovim rezultatima - pre 4.000 godina u zapadnoj Evropi postojala je velika i bogata država na čijem čelu su bile žene. 😎

Autor: redportal.rs

#Arheologija

#Ideologija

#Moč

#Nauka

#Politika

#Sahranjivanje

#bogatstvo

#istorija

#snaga

#srebro

#Španija

#Žene vladari