Posle borbe sa koronom stiže pandemija srčanih oboljenja 👩‍⚕️

Nova studija je otkrila zašto virus SARS-CoV-2 napada i oštećuje srce, napokon stavljajući tačku na misteriozne probleme sa srcem koji nastaju nakon infekcije COVID-19. Rezultati mogu imati veliki uticaj na buduće tretmane teških infekcija i za razvoj novih terapija za sprečavanje trajnih oštećenja.

Tokom cele pandemije, ljudi sa teškom COVID-19 infekcijom su često imali i teških problema sa srcem. Oni koji su već imali postojeće kardiovaskularne probleme imaju ogromne šanse da razviju težak oblik bolesti, a primeri teške aritmije kod prethodno savršeno zdravih ljudi postali su standardna pojava.

Ipak, kako tačno nastaju ovi problemi je bila nepoznanica sve do sada. Istraživači nisu bili sigurni da li su problemi sa srcem samo rezultat teške upale u kojoj telo jako reaguje na infekciju ili sam virus napada srce i demolira ćelije.

U novoj studji, objavljenoj u Journal of the American College of Cardiology, naučnici su konačno otkrili mehanizam kojim problemi nastaju. Otkriveno je da virus direktno ulazi i razmnožava se u samim ćelijama srca, čime ih uništava rapidno. Oštećenja nastala na ovaj način utiču na sposobnost kontrakcije srca, proizvodeći teške probleme i ostavljajući posledice po ceo život.

Studija je započeta autopsijom COVID-19 pacijenata, koja je pokazala teške oblike miokarditisa (upale srčanog tkiva). Uzorci od 4 pacijenta su izvučeni i analizirani radi utvrđivanja sposobnosti virusa da se probije u tkivo srca. Rezultati su nedvosmisleno pokazali prisustvo virusa, uključujući i tzv. spike protein i kapsulu koja okružuje viralni genom.

Istraživači su potom stvorili veštačko srčano tkivo uz pomoć stem ćelija i otkrili da virus može da uđe i da se razmnožava i u ćelijama kardiomiocita. Čak i kada nije došlo do inflamacije tkiva, ćelije su odumirale.

Rezultati su ključni za razumevanje kako COVID-19 oštećuje srce. Došlo se do zaključka da čak i kod mladih ljudi nastaju oštećenja na srcu koja u kasnijem periodu stavljaju velika ograničenja na njihovu sposobnost fizičke aktivnosti. Naučnici se nadaju da će ovime moći da preduprede ono što ih možda čeka nakon završetka borbe sa koronavirusom - nove epidemije srčanih oboljenja.

Autor: redportal.rs

#COVID-19

#Covid19

#Korona virus

#Srčana oboljenja

#coronavirus

#covid

#covid 19

#korona

#koronavirus

#kovid i srce

#medicina

#srce

#virusolog