Uticao je na otvaranje 5 fakulteta

Poreklo našeg geografa Jovana Cvijića je veoma interesantvno. Pre odlaska iz Hercegovine njegova porodica se prezivala Spasojević ali su nakon Prvog srpskog ustanka prešli Drinu i naselili se u predelu reke Jadar. Da bi sakrili odakle dolaze menjaju prezime u Cvijić po Jovanovom pradedi Cviji Spasojeviću.

Deda Jovana Cvijića, Živko, bio je osuđen na šibanje od strane ustavobranitelja Tome Vučića Perišića jer je bio zakleti Obrenovićevac. Jovanov otac, Todor, je bio mirnije naravi i bavio se trgovinom, a radio je i kao pisar. Njegova majka Marija poreklom je iz sela u blizini manastira Tronoša i Civijić je rekao da je majka bila ta koja je uticala na njega.

Osnovnu školu završio je u Loznici, kao i 2 razreda gimnazije, potom završava preostala 2 razreda u Šapcu. Zatim postaje učenik čuvenog profesora Koste Vujića u Prvoj beogradskoj gimnaziji. U razred je išao sa Miloradom Mitrovićem, Mihailom Petrovićem Alasom, Jašom Prodanovićem, Ljubomirom Stojanovićem, Pavlom Popovićem i Perom Todorovićem.

IZVOR: YT / Kosutnjak film

Već 1889. upisuje studije fizičke geografije i geologije na Bečkom univerzitetu kao državni pitomac. Cvijić je doktorirao 1893. na Univerzitetu u Beču.

Po povratka iz Beča, marta 1893, postao je redovni profesor Filozofskog fakulteta Velike škole u Beogradu. U početku je predavao fizičku geografiju i etnografiju, a zatim samo geografiju. Uticao na otvaranje 5 novih fakulteta: Medicinskog, Poljoprivrednog i Bogoslovskog u Beogradu, Filozofskog u Skoplju i Pravnog u Subotici.

Nakon Prvog svetskog rata Cvijić jeučestvovao u određivanju političkih granica nove jugoslovenske države koristeći svoja naučna istraživanja kao argument u pregovorima.

Jovan Cvijić je osnovao Geografski zavod Filozofskog fakulteta 1893. prvu takvu ustanovu na Balkanu, i bio njegov upravnik od osnivanja do 1927.

NBS pustila je u opticaj novčanicu od 500 dinara sa likom Jovana Cvijića.

Foto: n.numista.com

Autor: Redportal.rs

#cvijic

#geografija

#knez mihailo