Ove osobe imaju svoje kvalitete i u velikoj meri mogu da doprinesu društvu

Danas, 3. decembra, obeležava se Dan osoba sa invaliditetom. Ovaj dan je počeo da se obeležava od 1992. kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve članice Ujedinjih nacija pozivaju da krenu obeležavanjem tog dana sa ciljem unaprđenja položaja osoba sa invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće u društvu.

Po podacima koja koje iznose brojne organizacije koje se bave osobama sa invaliditetom, čak 15% svetske populacije, skoro milijardu ljudi, dok u Srbiji 800.000 živi sa nekim stepenom invalditeta.

Ove osobe imaju svoje kvalitete i u velikoj meri mogu da doprinesu društvu ali kao poseban problem ističe se njihovo zapošljavanje, jer je nažalost samo 14% osoba sa invaliditetom je zaposleno.

I korisnica Tvitera je podsetila na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, sa porukom da su razlike minimalne.

IZVOR: TW / @StreingthGirl

Autor: redportal.rs

#INVALIDNOST

#osobe sa invaliditetom