Međunarodni dan šuma obeležava se 21. marta

Nacionalnom strategijom pošumljavanja planirano je da do 2050. godine površina teritorije Srbije pokrivena šumom bude povećana sa sadašnjih 30 odsto na 42 procenta, saopštio je Zavod za zaštitu prirode Srbije povodom obeležavanja 21. marta, Međunarodnog dana šuma.

Foto: Unsplash.com

- Jedan od prioritetnih ciljeva u zaštiti prirode je očuvanje i unapređenje šuma kao našeg najvećeg prirodnog bogatstva koje predstavlja najvažniji izvor biološke raznovrsnosti. Poseban značaj šume imaju u održavanju ekoloških procesa i ravnoteže, štiteći osetljive ekosisteme, slivove i izvorišta voda - izjavio je direktor Zavoda Aleksandar Dragišić.

Autor: tanjug.rs

#2050

#plan

#šuma