To su registar zaveštanja (testamenta) i registar punomoćja, precizira Dedajić.

Registar zaveštanja (e-testament) će pohranjivati sve testamente koji se daju pred javnim beležnikom i sudom, naveo je javni beležnik, ističući da će se na taj način srečiti falsifikovanja, sakrivanja ili uništavanja testamenta.

U okviru opšteg trenda digitalizacije u Republici Srbiji, a na kom insistira i razvija Vlada Srbije preko raznih projekata EU, javno beležništvo dobija dva nova elektronska registra koja će služiti povećanju pravne sigurnosti građana, rekao je za Tanjug član Izvršnog odbora Javnobeležničke komore Srbije Sava Dedajić.

To su registar zaveštanja (testamenta) i registar punomoćja, precizira Dedajić.

Autor: AP Tanjug

#Javno beležništvo

#e-testament

#registar punomoćja