Lišće može da detektuje nitroaromat

Naučnici tvrde da biljke spanaća mogu da, umetanjem ugljeničnih nanocevi u lišće, detektuju prisustvo nitroaromata, koji je jedinjenje koje se obično koristi u nagaznim minama i drugim eksplozivima. U novoj studiji objašnjeno je da biljke spanaća mogu da otkriju ovu supstancu u podzemnim vodama. Zatim istraživači koristiti žice kako bi preneli nalaze biljke putem signala infracrvenih kamera.

Ovi signali će pokrenuti upozorenja putem mejla koja će ih obavestiti da postoji mina ili druga vrsta eksploziva. Mashable SE Asia objasnio je da je trenutna inovacija deo studija biljnih nano bionika. Fokusira se na ubacivanje elektronskih sistema i komponenata u biljni život kako bi ga pretvorio u biljku-kiborga.

- Imaju široku korensku mrežu u tlu, neprestano uzimaju uzorke podzemnih voda i imaju način da samostalno pokreću transport te vode u lišće. Ovo je nova demonstracija kako smo prevladali komunikacijsku barijeru biljka / čovek. - rekao je Michael Strano, vodeći profesor nove studije.

Istraživači tvrde da novootkrivena sposobnost biljke spanać može da se koristi i u druge svrhe. To uključuje otkrivanje prisustva zagađivača u različitim okruženjima i posmatranje ekoloških promena.

Autor: redportal.rs

#eksploziv

#lišće spanaća

#nitroaramat

#podzemni eksploziv

#spanać