Nakon oslobođenja logor je dat na čuvanje vojsci do dolaska istražne komisije

Oslobađanje logora počelo je u martu i aprilu savezničkim bombardovanjem delova logora, a poslednji logoraši su se probili u noći 21/22. aprila 1945. godine.

U napušteno mesto Jasenovac i nedaleko od njega razoreni logor, 2. odnosno 3. maja 1945. godine, prve su ušle streljačke čete 1. bataljona 4. srpske brigade 21. srpske divizije Jugoslovenske armije.

Bataljonu koji je ušao u jasenovac dat je zadatak da sačuva tragove zločina do dolaska državne sitraživačke komisije za utvrđivanje zločina okupatora.

Fotografije posle oslobođenja logora snimio je Branko Savić, fotograf Tanjug-a.

IZVOR: TW / @Crni_Radoje

Autor: redportal.rs

#drugi svetski rat

#jasenovac

#logor

#rat