Najskuplja slika ikada prodata za neverovatnih 450 miliona dolara 🤑

Pitanja koja se tiču autentičnosti Da Vinčijeve slike Salvator Mundi proganjala su još od neverovatne prodaje - za čak 450 miliona dolara 2017. godine. Dve nove studije, odvojenih timova naučnika (uključujući i sam muzej Luvr), ukazuju da ključni delovi kompozicije današnje slike nisu delo Leonarda da Vinčija. 🤯

Po današnjoj slici, na njoj je Hrist koji gleda u posmatrača slike dok podiže desnu ruku dajući blagoslov. U svojoj levoj ruci on drži kristalnu kuglu, koja svedoči o njemu kao o spasiocu sveta, odakle dolazi i njeno ime - Salvator Mundi.

Oba nova istraživanja tvrde da je u originalu slika predstavljala samo glavu i ramena Hrista, a da su ruke i šake pridodate kasnije. Istraživanja Luvra jasno pokazuju da je podignuta desna ruka naslikana na crnoj pozadini koja je ista kao i ona koja je i sada iza predstave Hrista. Ovo jasno ukazuje da sadašnja slika Hrista nije ona koju je Leonardo zamislio u početku.

Takođe prema istraživanjima Luvra sam Leonardo je menjao kompoziciju slike, kasnije doslikavši ruke i šake. Međutim, druga studija decidno tvrdi da ovi "dodaci" nikako nisu Leonardovi.

Oni su, koristeći se AI algotimima koji su specijalno dizajnirani da prepoznaju falsifikate velikih majstora, objavili svoje rezultate u MIT časopisu Leonardo, gde jasno pokazuju da je Leonardo nacrtao samo glavu i ramena.

Često su veliki majstori, koji su imali veliki broj asistenata i učenika, njima davali da završavaju "nevažne" slike ili da dovrše sitne detalj kao vežbu. Posebno oni koji su sa lakoćom mogli da emuliraju stil i lepotu rada majstora.

Leonardo da Vinči je naslikao sliku Salvator Mundi oko 1500. godine, najverovatnije za francuskog kralja Luja XII. Engleski kralj Čarls I je kupio sliku 1625. godine, ali joj se nakon toga gubi svaki trag. Ponovo se pojavila tek u 20. veku, kada je izronila na aukciji kao delo Bernarda Luinija, jednog od Leonardovih sledbenika. Kasnije su istoričari umetnosti sliku pripisali drugom Leonardovom učeniku. Tek 2011. godine Nacionalna galerija u Londonu je prikazala sliku kao originalnog Da Vinčija i započela veliku debatu među kritičarima i istoričarima umetnosti, koja traje i danas. 🧐

Autor: Isis Davis-Marks / redportal.rs

#450 miliona dolara

#Da Vinči

#Leonardo da Vinči

#London

#Luvr

#Najskuplja slika ikada prodata

#Salvator Mundi