Vino se proizvodi hiljadama godina

Vino se proizvodi hiljadama godina. Najstariji arheološki dokazi o vinu proizvedenom od grožđa pronađeni su na nalazištima u Kini (oko 7000 p. n .e), Gruziji (oko 6000 p. n. e), Levantu (oko 5000 p. n. e), Iranu (oko 5000 p. n. e), Grčkoj ( 4500 p. n. e), Jermenije (oko 4100 p. n .e) i Sicilije (oko 4000 p. n. e). Najraniji postojeći dokazi o proizvodnji vina pronađeni su u Jermeniji (oko 4100 p. n .e.).

Foto: Wikipedia.org

Kina ima dugu istoriju gajenja vinove loze, zapravo je jedno od mesta porekla roda Vitis. Na svetu postoji više od 80 vrsta vinove loze, od kojih su 42 poreklom iz Kine. Fosili pokazuju da je Vitis romanetti postojao u okrugu Linku, Šandong u Kini, pre 26 miliona godina.

Ljudi su se susreli sa divljom evroazijskom vinovom lozom (Vitis vinifera silvestris) po izlasku iz Afrike na područje savremenog Libana oko 60.000 do 100.000 godina tokom perioda paleolita. Metode proizvodnje i skladištenja vina su izumljene u neolitskom periodu oko 8500. do 4000 p. n. e. Zapadni naučnici veruju da grobnica Ptah-Hotep sagrađena pre 6000 godina prikazuje scene vinogradarstva, berbe grožđa i vinarstva u drevnom Egiptu.

Foto: Wikipedia.org

Najraniji dokazi o stalnoj proizvodnji vina pronađeni su u Jermeniji (oko 4100. p. n. e.). Iranske tegle sadržale su oblik retsine, koristeći smolu terpentinske borovine za efikasnije zatvaranje i očuvanje vina, što je najraniji čvrst dokaz o proizvodnji vina do danas.

Najstarija poznata vinarija otkrivena je u pećini Areni-1 u mestu Vaiots Dzor, Jermenija. Datirano 4100. godine p. n. e, na lokalitetu su pronađeni presa za vino, posude za fermentaciju, tegle i šolje. Arheolozi su takođe pronašli seme i lozu. Seme je bilo od Vitis vinifera, grožđa koje se još uvek koristi za proizvodnju vina. Ovo je 900 godina pre nego što su najraniji slični ostaci pronađeni u egipatskim grobnicama. Činjenica da je vinarstvo već bilo tako dobro razvijeno 4000. godine pre nove ere sugeriše da se tehnologija verovatno nastala mnogo ranije.

Foto: Wikipedia.org

Od 800. p. n. e. proizvodnja vina bila je evidentna u Grčkoj, a zatim se proširila i na druga mediteranska područja, uključujući južnu Italiju, Kampaniju, Kalabriju i Siciliju tokom klasičnog perioda grčke kolonizacije.

Promenjena svest koju proizvodi vino smatra se religioznom od svog nastanka. Stari Grci su obožavali Dionisa ili Bahusa, a Stari Rimljani su nastavili njegov kult. Konzumacija ritualnog vina, verovatno određene vrste slatkog vina, bila je deo jevrejske prakse od biblijskih vremena i, kao deo euharistije u znak sećanja na Isusovu poslednju večeru, postala je još važnija za hrišćansku crkvu.

Foto: Wikipedia.org

Autor: redportal.rs

#Iran

#Jermenija

#Proizvodnja

#istorija

#kina

#vino