Kum najvećeg hrvatskog pisca

U filmu Heroji Halijarda i seriji Vazdušni most, čije snimanje je u toku, naš glumac Branislav Lečić tumači lik Dragiše Vasića, srpskog književnika, advokata i akademika.

Dragiša Vasić je rođen 1885. godine u Gornjem Milanovcu. Završio je studije prava u Beogradu. Borio je kao srpski rezervni oficir u Kumanovskoj i Bregalničkoj bici tokom Balkanskih ratova, kao i Prvom svetskom ratu. Učestvovao je u povlačenju preko Albanije i borbama na Solunskom frontu.

U međuratnom periodu, pristupio je Narodnoj radikalnoj stranci i bavio se novinarstvom, ali i književnošću. Za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije izabran je 1934. godine, a zajedno sa dr Slobodanom Jovanovićem je 1937. godine osnovao Srpski kulturni klub. Vasić je, prema nekim izvorima, bio blizak prijatelj i čak kum hrvatskog književnika Miroslava Krleže.

Po izbijanju Drugog svetskog rata u Kraljevini Jugoslaviji, bio je jedan od prvih koji je pristupio pukovniku Dragoljubu Draži Mihailoviću na Ravnoj gori. Tu je odmah imenovan za političkog delegata, a kasnije i člana Centralnog nacionalnog komiteta i delegat na Svetosavskom kongresu u selu Ba.

Zarobljen je na samom kraju rata, zajedno sa grupom crnogorskih četnika Pavla Đurišića. Prema većini dostupnih izvora, Vasić je sa ostalim zarobljenim četnicima odveden u ustaški logor Jasenovac i tamo ubijen, negde u aprilu 1945. godine.

Autor: redportal.rs

#Branislav Lečić

#Dragiša Vasić

#Dragoljub Draža Mihailović

#Heroji Halijarda

#Jugoslovenska vojska u otadžbini

#Misija Halijard

#halijard

#operacija halijard

#vazdušni most

#četnici