Još 6 meseci života

Toga 9. oktobra 1934. godine u luku u Marseju pristala je krstarica Dubrovnik i na njoj viteški kralj Aleksandar Karađorđević Oslobodilac. Na pristaništu ga je dočekala svečana delegecija najvišeg nivoa Republike Francuske, među kojima i sam predsednik Luj Bartu.

Nepun čas kasnije obe glave države ležale su mrtve. Kralj Aleksandar je preminuo na licu mesta.

Foto: Wikipedia.org/public domain

SLIKA: Trenutak kada francuska konjička pratnja sabljom obara atentatora pred kolima kralja Aleksandra i predsednika Luja Bartua

Od samog trena smrti srpskog i jugoslovenskog kralja počele su da kolaju najrazličitije glasine. Od indikacija njegovih masonskih veza, pa sve do toga da je kralj imao veliku tetovažu dvoglavog orla preko grudi. 🧐

Međutim, ono što je ipak najbliže realnosti a opet najupečatljivije jesu, prema relevantnim svedočenjima, ozbiljne indikacije da je kralj imao rak. 😱

Jedan od ljudi koji to tvrde je i sam kraljev mlađi sin - princ Tomislav. On u svojim memoarima jasno iznosi šokantnu činjenicu da je kralj bolovao od karcinoma i da mu je preostalo još nekoliko meseci života.

Malo se zna o tome da je moj otac teško bolovao. Majka mi je kasnije rekla da je imao rak i još 6 meseci života.

Pride sam kralj Aleksandar je, čini se, bio u potpunosti zanemario sve drugo osim osiguranja svoje države. Uključujući i svoje lično zdravlje. Čini se da je takav bio celog svog života. Tokom prelaska preko Albanije odbio je evakuaciju u Italiju, gde bi se nad njime izvršila neophodna operacija. Naredio je da se hirurški zahvat praktično izvede tu u vrleti i jarugama Prokletija, među masom izbeglica i vojnika.

Takođe, ostaje i jedan posredan dokaz koji može ukazivati da je kralj zaista živeo svoje poslednje mesece. Kada je preminuo, autopsija je konstatovala da je imao samo 48 kilograma...

Autor: redportal.rs

#Marsej

#Srbija

#atentat

#atentat u Marseju

#jugoslavija

#kralj Aleksandar