Nalazi zlata i dragulja ukazuju na vezu sa starom legendom o Zlatnom gradu 🧐

Arheolozi u Kolumbiji su otkrili 8 keramičkih urni, sa metalnih figurinama i smaragdima, sa hramom pored i više grobova.

Narod poznat pod imenom Muiska (ili Ćibća) stvorio je ove urne koje se nazivaju ofrendatarios pre oko 600 godina. Muiska, narod čija je civilizacija cvetala u Kolumbiji ovog vremena, bili su naširoko poznati po svom umeću rada sa metalom. Sumnja se da je upravo njihova veština bila koren nastanka legende o gradu od zlata - ELDORADO.

Između 1537. i 1540., Španci su pokorili ceo region, i veliki deo Muiska su ili ubijeni u ratu ili pomrli od bolesti. Uprkos uništenju, Muiska su preživeli i opstali sve do danas.

Arheolozi su otkrili, pored smaragda, i hram i groblje u okviru ostataka Muiska grada blizu Bogote, glavnog grada Kolumbije.

Neke od figurina otkopanih na lokalitetu, likom podsećaju zmije i različite životinje, dok druge liče na ljude sa posebnim ornamentisanim krunama i odeždama. Čini se da je hram gde su pronađeni nalazi, najverovatnije služio u svrhu obožavanja predaka.

LEGENDA O ZLATU, MESU BOGOVA

Narod Muiska je smatran za eksperte u kovanju metala i u juvelirstvu, posebno su bili poznati po svojoj sposobnosti rada sa zlatom, kojom su impresionirali španske osvajače. Takođe, u celom regionu nije bilo nikakvih rudnika zlata, već su do metala isključivo dolazili trgovinom.

Njihova tehnika metalurgije, posebno obrade zlata, inspirisala je legendu o Eldoradu. Korea narod, srodna grupa Muiska narodu, očuvala je tradiciju tokom koje bi poglavica izašao pred narod pokriven uljem i česticama zlata. Upravo ova ceremonija je jedna od pokretača celokupnog mita. Svedoci ceremonije su bili i Španci, koji su je zabeležilii u svojim hronikama.

Autor: redportal.rs

#Arheologija

#Eldorado

#Južna Amerika

#Muiska

#Zlato

#smaragdi