U periodu od 1767. do 1773. Crnom Gorom je vladao lažni car Šćepan Mali, predstavljajući se kao potomak Romanova - Petar III Romanov.

Priča o lažnom caru Šćepanu Malom i danas budi velika interesovanja, jer nikada nije demistifikovana do kraja. Različiti izvori navode na različite podatke ko je bio Šćepan Mali.

Ono u čemu se svi podudaraju jesu navodi da je Šćepan Mali značajne reforme sproveo u Crnoj Gori, pre svega potiskujući krvnu osvetu i modernizujući državnu upravu. Takođe, izvori navode da je Šćepan Mali bio vrlo obrazovan čovek, koji je govorio nemački, fransuski i italijanski jezik.

Na njegove reforme kasnije se u svojoj vladavini oslanjao vladika Petar I Petrović, dok mu je Petar II Petrović Njegoš posvetio dramsko delo Lažni car Šćepan Mali.

IZVOR: YT / Milan Sljapic

Autor: redportal.rs

#Crna Gora

#Lažni Car Šćepan Mali

#Njegoš