Ovu sposobnost ima 1 od 10.000 ljudi 🧐

U intervjuu koji je dala Aleku Budimliću 1987. g. Magi Stefanović govorila je o svom obrazovanju, arhitekturi i muzici, umetnosti, EKV grupi, odnosu sa momcima unutar grupe, a i talentu koji poseduje kao jedna od 10.000 ljudi, a koji pored svih svojih prednosti čoveka može da dovede, prema Maginim rečima, u stanje šizofrenije. 😏

Naime, Magi je govorila o soposobnosti aposultnog sluha koji poseduje i na početku intervjua demonstrirala je voditelju šta apsolutni sluh predstavlja u praksi.

U radu dr Jelene Cvetković, dr Miomira Đurđanovićma i mr Danijela Zdravić Mihailović  Apsolutni sluh - darovitost ili relativni potencijal apsolutni sluh se objašnjava ovako:

Apsolutni sluh možemo definisati kao sposobnost da se, bez oslonca na poznati tonski standard, neposredno prepozna, imenuje ili reprodukuje tonska visina. Prema ovoj uskoj definiciji, apsolutni sluh prisutan je u jednom od deset hiljada slučajeva, a šire shvaćen, što je ujedno i realniji statistički podatak, ima ga jedna od četiri osobe. 😱 Osobe koje poseduju ovu varijantu sluha lako i brzo prepoznaju tonove, akorde i tonalitete u njihovom apsolutnom zvučanju, pa najčešće poseduju i visoko razvijene muzičke sposobnosti. 🎶🎼🎵🔔 Mnogo ređe dešava se da je opšta muzikalnost, i pored posedovanja apsolutnog sluha, osrednjeg kvaliteta. Ovde je važno napomenuti da osoba koja poseduje apsolutni sluh ne mora uvek biti svesna te svoje sposobnosti i ne mora biti muzički opismenjena.

Na pitanje da li apsolutni sluh pomaže ili odmaže, Magi je odgovorila:

- To pomaže u brzini primanja muzike, ali odmaže u nekom normalnom životu. 😌 Kao da imaš stalno uključen kanal i stalno svaki ton koji ti dolazi do uha klasifikuje u neko logičko dešavanje. Malo je šizofreno - požalila se tada Magi.

IZVOR: YT / Zadužbina Milana Mladenovića

Autor: redportal.rs

#Apsolutni sluh

#Margita Stefanović

#Zadužbina Milana Mladenovića

#ekv