Čekao 7 godina

U kući kralja Petra na Oplencu od 1924. godine izložena je neprocenjiva kompozicija u reljefu - Tajna večera. Na Oplenac je došla kao svadbeni poklon jerusalimskog patrijarha kralju Aleksandru. Reljef je izrađen u sedefu, dimenzija 73,5 x 67,5 cm. Predstavlja ručni rad majstora radionice Salsa iz Bejt Sahura u istočnom Vitlejemu.

Putešestvije ovog majstorskog dela je veoma interesantno, a i u neku ruku simbolično vezano za celu istoriju srpskoga naroda: lutanja, kretanja, borba i povratak.

Na sahrani kralja Aleksandra Karađorđevića 1934. godine gost je bio i Herman Gering u svojstvu predstavnika Nemačke. Tu se prvi put susreo sa ikonom Tajna večera. Vrhunske izrade, odmah mu je zapala za oko.

Sedam godina kasnije, pamteći relikviju, Gering je odmah nakon pada Jugoslavije 1941. godine pohitao da je pridoda svojoj enormnoj kolekciji. Već 3. 4. 1941. godine su je pronašli veštaci i poslali nazad u Nemačku. Ona je istog trena po dolasku izložena u rajhsmaršalovoj vili Karnihal.

Foto: Wikipedia.org/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en

Kako su meseci prolazili a rat kretao da ide po zlu za Nemce, Gering je počeo polako da sakriva sve umetnine opljačkane tokom nemačkog osvajanja Evrope. Dragocenosti su deljene i skladištene na različitim mestima. Ikona je posle određenog vremena takođe sklonjena i ostavljena u rudniku soli u Althauzeu. Tu joj se gubi svaki trag.

Nakon pada Nemačke 9. maja 1945, savezničke okupacione snage su organizovale repatrijaciju svega opljačkanog nazad u matične zemlje. Tadašnja vlada SFRJ je izdala detaljna dokumenta sa opljačkanim umetninama i kulturnim nasleđem, ali većini se nije mogao uhvatiti trag. Uključujući i Tajnoj večeri.

Dve godine od kraja rata ikonu je spasio Slobodan Krstić. On je sam i preko "naših švercera" uspeo da pronađe relikviju 1947. godine. Stajala je zaboravljena u depou Centralnog biroa za vraćanje ukradenog umetničkog blaga... Otkupio ju je za 1.200 dinara, 350 dolara, "nešto malo usluga" i vratio je nazad u domovinu.

Nazad na Oplenac, u Srbiju.

Autor: redportal.rs

#Aprilski rat

#Gering

#Herman GEring

#Oplenac

#SMRT

#Srbija

#Tajna večera

#drugi svetski rat

#ikona

#jugoslavija

#kralj Aleksandar