Srbi ne trpe ropstvo

Na putu iz Carigrada ka suku u Bosni stari Dagestanac odlučio je da sa svojim robljem prati stambolski put kroz Beograd. Iako slobodna država sada, za njega je i dalje Srbija bila deo turskog sveta.

Do Beograda je stigao krajem 1879. godine sa svoje 4 najbolje robinje.

Međutim, odmah na samom ulasku u varoš umalo je nedostajalo da ga masa linčuje. Toliko brzo se skupila masa da su žandarmi morali da intervenišu kako bi mu izvukli živu glavu. Nakon što ga skloniše, saopštili su mu da ovo nije Turska i da u Srbiji nema ropstva.

Iako je pokušao da se pobuni, da se poziva na teftere, fermane i da traži prava na svoju robu, žandarmi su ostali neumoljivi.

Robinje su mu oduzete i puštene uz obrazloženje:

Ne po nekoj potrebi niti iz nekih verskih razloga, nego iz čiste čovečnosti, oslobođena je (ovde uneta imena žena) iz ropstva, uz dozvolu da iz Beograda ide kuda ište. A ako želi ostati, može sebi za muža da bira Turčina ili koga zaželi, a da bira i veru, jer je slobodna.

Robinje su ovu odluku potvrdile otiskom prsta na papiru.

Bio je to poslednji zabeleženi slučaj sprovođenja turskog roblja kroz Srbiju.

Foto: Wikipedia.org/public domain

SLIKA: Beograd 80-ih godina 19. veka

Autor: redportal.rs

#Srbija

#Turska

#beograd

#robinje

#ropstvo

#sloboda

#ttrgovina robljem