Još od nastanka bila je najviša naučna kulturno-prosvetna ustanova u Srbiji.

Zakonom iz 1. novembra 1886. osnovana je Srpska kraljevska akademija nauka i umetnosti, skupština je izglasala Osnovni zakon Kraljevsko-srpske akademije, koji je kralj Milan Obrenović javno objavio u Nišu.

Preteče ove ustanove su Društvo slovenske slovesnosti nastalo 1841. i Srpsko učeno društvo nastalo 1864, ali su ugašeni zbog navodnog lineralizma. Imovina Društva slovenske slovesnosti prelazi u vlasništvo Srpske kraljevske akademije, a spor sa Srpskim učenim društvom prestaje tek 1892. kada su se Srpskoj kraljevskoj akademiji pridružili članovi ovog društva postavši ravnopravni sa članovima SKA.

Predsednici i članovi Srpske kraljevske akademije bili su velikani srpske i svetske nauke kao što su: Jovan Ristić, Sima Lozanić, Stojan Novaković, Jovan Cvijić.

Srpska kraljevka akademija od samog osnivanja bila je najviša naučna kulturno-prosvetna ustanova u Srbiji. Zgrada SKA izgrađena 1924, u akademskom stilu, sa elementima Art Nouveau, a delo je Dragutina Đorđevića i Andre Stevanovića. U zgradi se nalazi biblioteka, arhiv, galerija, antikvarnica i knjižara.

Foto: SANU/SANU

Posle pada Kraljevine Jugoslavije menja se i državno urađenje, pa Srpska kraljevska akademija 1947. menja ime u Srpska akademija nauka. Sadašnje ime Srpska akademija nauka i umetnosti dobija 1960.

Ustav SFRJ iz 1974. je omogućio stvaranje dve prokrajine u Srbiji pa su iz te mogućnosti proistekle Vojvođanska akademija nauka i umetnosti 1979. i Akademija nauka i umetnosti Kosova i Metohije. Novosadska akademija je raspadom SFRJ pripojena ponovo SANU u Beogradu. SANU je u Novom Sadu ostavio zasebno odeljenje, a Akademija nauka i umetnosti Kosova i Metohije je ugašena zbog nesporazuma sa kosovskim Albancima.

Autor: redportal.rs

#sanu

#srpska kraljevska akdemija