Čak 70% od celokupnog broja preminulih 💀

Tri četvrtine ljudi koji preminu od posledica COVID-19 imali su virus Sars-CoV-2 u svom srcu, sudeći prema najdetaljnijoj studiji srčanog tkiva koja je urađena na tu temu. Takođe, ove osobe su daleko više bile sklonije tome da imaju abnormalni srčani ritam pre no što su preminule.

Studija jasno i nedvosmisleno pokazuje postojanje veze između virusa i srčanih problema.

Naučnici imaju podosta dokaza da COVID-19 izaziva povredu srčanog tkiva kod svih obolelih. Neke osobe, na primer, pokazuju visoke nivoe toponina - molekula koji se otpuštaju u krv kada je srčano tkivo povređeno. Drugi pak imaju upalu srčane kese, kao i samog srca. Ali svi ovi problemi nisu jasno dovedeni u vezu sa virusom SARS-CoV-2, u kontekstu da li on direktno napada srce ili oštećenja nastaju usled preterane imunoreakcije.

Deo problema je predstavljalo to što su prethodna istraživanja pokazala pomešane rezultate koji se tiču pitanja da virus može da napadne srčano tkivo. Najviše problema je bilo u samoj metodologiji detektovanja virusa i stoga su naučnici odlučili da promene pristup.

Posebnim molekulima detektovali su delove RNA virusa. Ovakav pristup omogućava detektovanje čak iako se RNA raspao u nekoliko delova usled različitih razloga. Specijalno dizajnirani molekuli će se uvek nakačiti na ostatke RNK virusa. Pored nove tehnike, naučnici su analizirali preko 1.000 uzoraka srčanog tkiva od 41 srca.

Virus je bio prisutan u njih 30 i njihova analiza je objavljena u časopisu Modern Pathology. Otkriveno je da su samo ti pacijenti imali problema sa fibrilacijom arterija, brzim i neravnomernim srčanim ritmom i tahikardijama.

Međutim, i dalje nije sigurno da li je vurus direktno napao ove pacijente. Većina inficiranih srčanih čelija su bile imune ćelije, koje je virus mogao napasti bilo gde u telu. Takođe nije jasno da li su virus ili same imune ćelije odgovorne za probleme u radu srca.

Iako je ova studija najveća do sada koja se bavila analizom srčanog tkiva preminulih od COVID-19, i dalje je mala i daleko od kliničkih studija potrebnih da bi se dao definitivan odgovor. Međutim, nalazi su više nego dovoljni i zahtevaju dalju analizu jer sve ukazuje da postoji velika mogućnost da, ako se otkrije direktna kauzalna veza između SARS-CoV-2 i srčanih problema pacijenata obolelih od COVID-19, može se stvoriti efikasan lek i trapija koja bi drastično poboljšala lečenje svih obolelih.

Autor: redportal.rs

#COVID-19

#Covid19

#Korona virus

#SARS-CoV-2

#covid 19

#korona

#korona srbija

#koronavirus

#srce

#srčani problemi

#virus srbija