Rok za slanje rukopisa 27. april 2021. godine ⏰⏳

BEOGRAD: Na inicijativu Ministarstva kulture i informisanja Srbije Zavod za proučavanje kulturnog razvitka raspisao je javni poziv za Književni konkurs Novica Tadić za mlade pesnike, saopšteno je iz Zavoda.

Konkurs je prvi put raspisan 2018. godine. u znak sećanja na pesnika Novicu Tadića, čiji je opus obeležio srpsku poeziju na razmeđu 20. i 21. veka i čiji autorski status prevladava sve poetičke i druge podele na aktuelnoj književnoj sceni. Cilj je da se podstakne stvaralaštvo mladih pesnika na srpskom jeziku. 📚📘

USLOVI 👇🏻

Pravo učešća na konkursu imaju svi pesnici koji u trenutku raspisivanja konkursa nisu navršili više od 35 godina i koji pišu na srpskom jeziku, bez obzira u kojoj državi žive.

NAČIN SLANJA RUKOPISA 📜

Neobjavljene rukopise pesničkih zbirki, obima do 5 autorskih tabaka (80 autorskih stranica), autori treba da dostave isključivo poštom, u 5 štampanih primeraka, na adresu: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Rige od Fere 4, 11 000 Beograd (sa naznakom: Konkurs Novica Tadić). Radovi se potpisuju šifrom, na 1. strani rukopisa, iznad naslova. Uz rukopise u posebnom zatvorenom kovertu treba dostaviti rešenje šifre, sa sledećim podacima: šifra, ime i prezime, adresa, broj telefona, elektronska adresa i godina rođenja.

Autor na konkurs može poslati samo 1 rukopis. Ranije objavljivani i nagrađivani radovi, izbori iz prethodno objavljivanih zbirki pesama i radovi potpisani imenom i prezimenom umesto šifrom neće biti uzimani u obzir.

Petočlana komisija će pregledati sve prispele radove i izabrati najviše 3 rukopisa, a rezultati konkursa će biti objavljeni najkasnije do 17. jula 2021. godine, dana rođenja Novice Tadića.

NAGRADE 🏆

Dobitnici će biti nagrađeni plaketom sa likom Novice Tadića, objavljivanjem nagrađenih rukopisa u okviru edicije Prisustva, nazvanoj po 1. pesničkoj zbirci Novice Tadića, pokrenutoj u okviru izdavačke delatnosti Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, kao i novčanim iznosom iz nagradnog fonda od ukupno 100.000 dinara (neto), koji će biti isplaćen kao autorski honorar za objavljenu zbirku.

Rok za slanje rukopisa je 27. april 2021. godine. ⏰⏳

Autor: redportal.rs

#Književni konkurs Novica Tadić

#Konkurs

#Novica Tadić

#književni konkurs

#mladi pesnici

#pesnik