Da li su mogli da pričaju? Da li je postojao neki oblik mešanog njihovog i našeg jezika?

Da li su ili ne neandertalci mogli da pričaju - tema je proučavanja više od 5 decenija, a odgovor je i dalje nepoznat. Jasno je da su naši rođaci bili sposobni za velike kulturne podvige, ali da li je sve to moguće bilo izvesti bez govora?

Sudeći prema genetici, neandertalci su bili opremljeni svime potrebnim za razgovor. Ali mnogi sumnjaju da je to bilo moguće u realnosti. Najviše se upire prstom u anatomiju neandertalaca koja nije bila sposobna da stvori glasove potrebne za govor - larinks, osnova sposobnosti za govor, drugačijeg im je oblika. I pored toga bili su sigurno sposobni da proizvode veliki dijapazon zvukova. Da li je kvalitet tih zvukova imao finesu i istančanost onoga što se naziva jezik, ostaje i dalje misterija.

Tim sa Univerziteta Alkala u Madridu pristupio je ovom problemu iz drugog ugla. Istraživači su pokušali da otkriju da li neandertalci mogu da čuju kompleksan jezički sadržaj. Ako imaju tu sposobnost, onda je verovatno da su i mogli, donekle bar, da ga reprodukuju nazad. Tim je analizirao lobanje neandertalaca i prostor unutrašnjeg uha na njima. Svoje nalaze su objavili u časopisu Nature Ecology & Evolution.

Kod šimpanzi i kod drugih rođaka ljudi, poput Australopitekusa afarenzisa ili Parantropusa, unutrašnje uho nije dizajnirano da se nosi sa jasnom detekcijom frekvencije na kojoj se obavlja razgovor. Uši Homo hajdelbergenzisa is srednjeg paleolita takođe - ali šta je sa neandertalcima?

Uz pomoć 3D skeniranja i kompjuterizovane tomografije napravljeni su modeli struktura unutrašnjeg uha 5 neandertalaca. Nakon toga upoređene su transmisije zvuka ovih tzv. simuliranih organa sa onima modernih ljudi, šimpanza i starijih hominida. Ova analiza omogućila je stručnjacima da dedukuju kojim zvukovima je uvo bilo najbolje prilagođeno. Što je šira frekvencija koja može da se detektuje - više akustičnih signala može da se uhvati, što omogućava transmisiju jasnog signala u kratkom intervalu.

Ukratko, rezulatati ovog testa su jasni: uši neandertalaca i ljudi se minimalno razlikuju.

To znači da su neandertalci mogli da čuju na isti način kao i mi, kao i da čuju naš jezik isto kao i mi. U poređenju sa ušima, na primer, hajdelbergenzisa, neandertalci su mogli da čuju bolje frekvencije između 4 i 5 kiloherca, što je uporedivo sa rasponom današnjeg čoveka.

Ova studija pruža tek mali deo odgovora na pitanje da li su neandertalci umeli da govore. Ali su sa apsolutnom sigurnošću mogli da čuju i razlikuju zvukove kao i moderni ljudi.

Tim iz Madrida pretpostavlja da su možda neandertalci kristili reči sa više konsonanata i drastično manje samoglasnika nego što mi koristimo danas. Prema podacima, bili su sposobni da čuju suptilne razlike čak i na frekvencijama od 3 do 5 kiloherca. Na tim rasponima mogli bi bez problema da čuju sve promene u izgovoru, poput visokofrekventnih konsonanata, uključujući bezvučne plozive, poput t, pa i bezvučne frikative, kao što su s i š.

Ovi bezvučni konsonanti su česti u skoro svim jezicima naše vrste. Mnogi eksperti tvrde da oni mogu biti i najstarije foneme u ljudskom govoru. Moderni jezici i izgovori prenose zvuk u okviru frekvencije u kojoj se mogu čuti tzv. formati, koji omogućavaju da se jasno čuju samoglasnici na frekvenciji od 2,5 kiloherca. Bilo bi zaista u najmanju ruku čudno ako bi neandertalci bili sposobni da bolje čuju suglasnike umesto samoglasnika.

pročitajte još

Ostrvo hobita 💗

Takođe, studije fokusirane na konsonante mogu objasniti zašto su sve ranije studije došle do zaključka da neandertalci nisu imali nikakvu sposobnost razgovora - naučnici su uvek tražili anatomska obeležja koja bi pokazala optimizaciju u kontekstu proizvodnje vokala.

Ova najnovija analiza jasno pokazuje da su i neandertalci i ljudi najverovatnije imali pristup donekle sličnom dijapazonu i rasponu glasova, što samo po sebi implicira da su postojali pokušaji sporazumevanja tokom mešanja (za koji postoje neoborivi dokazi). Što može značiti da je postojao i mešani jezik, koji je živeo na tlu Evrope bar neko vreme.

Autor: redportal.rs

#Govor

#Homo Sapiens

#Jezik

#Larinks

#Mešanje hominida

#Moderni ljudi

#Neandertalac