Što veća rasprava to mozak manje nadgleda svoje delove za društvenost i socijalizaciju 😅

Rasprave su sastavni deo života i pojavljuju se svugde, od komentara na društvenim mrežama pa do sudnica. Nova studija sa Univerziteta Jejl, objavljena u časopisu Frontiers in Human Neuroscience, zavirila je u ljudske umove dok su se svađali oko najrazličitijih stvari. Prema prvim rezultatima, čini se da je potrebno daleko više moždane snage da bi se sa nekim raspravljalo nego slagalo. 🤯

Studija je uključivala 38 odraslih osoba, koje su popunjavale upitnik sa 4 glavne kontroverzne teme i da li se oni slažu/ne slažu sa njom. Izjave za koje su upitani za mišljenje išle su od benignih, poput "video-igre su gubljenje vremena", pa sve do komplikovanijih i problematičnijih, poput "smrtnu kaznu treba zabraniti", "istopolni brakovi su ljudsko pravo" i "određene narkotike treba legalizovati".

Potom su učesnici podeljeni u parove na osnovu njihovih odgovora (na 2 se slažu i na 2 se ne slažu) i pokrenuta je debata. Tokom trajanja rasprave njihov mozak je posmatran infracrvenom spektroskopijom, kao i njihov govor.

Otkriveno je da se aktivnost mozga drastično razlikuje kada se ljudi slažu u odnosu kada se raspravljaju. Kada su saglasni u vezi sa jednom temom, društveni i vizuelni delovi mozga bili su sinhronizovani i zajedno su prikazivali aktivnost.

Međutim, tokom rasprave aktivnost u mozgu je bila više haotična. Senzorne oblasti su bile manje aktivne, dok su oblasti mozga koje kontrolišu više kognitivne funkcije bile na maksimumu. To su tzv. fronto parietalne oblasti: girus, superioralni temporalni girus, levi supramarginalni girus i bilateralni dorzolateralni prefrontalni korteks.

Analiza govora je takođe pokazala da su broj slogova i akustika povećani tokom rasprave.

Za vreme rasprava mozak koristi daleko više energije i kapaciteta. Takođe, slabije nadgleda društvene aspekte i pokazuje sklonost ka fokusiranju na kognitivne sposobnosti.

pročitajte još

MOZAK VS. SRCE ⚔⚔⚔

Autor: Franceska Benson / redportal.rs

#Nauka

#Svađa

#dranje

#eksperiment

#mozak

#slaganje