Iz godine u godinu imamo trend rasta dužine korišćenja prava na penziju.

Penzioner iz Republike Srpske izdavaja se ne samo zavidnim godinama, već i time što je najstariji penzioner koji je na listi PIO Fonda RS čak 80 godina. Direktor Fonda Mladen Milić je pojasnio da je reč o porodičnom penzioneru, koji je to pravo dobio još kao dete sa invaliditetom 1958. godine.

- Iz godine u godinu imamo trend rasta dužine korišćenja prava na penziju koji trenutno iznosi 17,5 godina prosečno za svih 273.300 korisnika prava, što je za gotovo dve godine više u poslednje dve decenije.

On je dodao da je mnogo faktora koji utiču na to, a naveo je izuzetno veliki napredak medicine u lečenju bolesti, napredak tehnologije, poboljšanje uslova rada i komforniji način života.

Prema Milićevim rečima, u matičnoj evidenciji korisnika prava Fonda je zaključno sa 30. junom ove godine 273.300 penzionera, od kojih više od 52.200 živi van Republike Srpske.

Autor: Telegraf.rs

#80 godina

#Penzija

#Republika Srpska