Standard građana u Hrvatskoj za trećinu niži od proseka u Evropskoj uniji, a lošiji je samo u Bugarskoj

Standard građana u Hrvatskoj bio je u pandemijskoj 2020. godini približno za trećinu niži od proseka u Evropskoj uniji, a lošiji je samo u Bugarskoj, pokazuje danas objavljeni izveštaj Eurostata.

Eurostat meri standard stvarnom individualnom potrošnjom po stanovniku, koja pokazuje koliko su dobara i usluga pojedinci konzumirali, bilo da su za njih plaćali sami ili su trošak snosile države odnosno nevladine organizacije, napominju u evropskoj statističkoj kancelariji.

Stvarna individualna potrošnja (SIP) po stanovniku iskazana je standardom kupovne moći, veštackom valutom koja eliminiše razlike u cenama među zemljama. U 2020. najviši je standard, iskazan stvarnom individualnom potrošnjom po stanovniku, zabeležen u Luksemburgu, za 45% veći od proseka Evropske unije, prema najnovijoj proceni Eurostata.

Slede Nemačka i Danska, gde je bio za 24 odnosno 22% veći od proseka, a blizu su i Holandija i Austrija, gde se kretao na 17 odnosno 16% iznad evropskog proseka. Najbliži su proseku po stvarnoj individualnoj potrošnji po stanovniku u 2020. bili Kipar, Italija i Litvanija, gde je standard bio niži za oko 4% od prosečnog na nivou Unije. U Irskoj je bio za 10% ispod, a u Francuskoj isto toliko iznad proseka.

Autor: redportal.rs

#Bugari

#EU

#Eurostat

#Hrvati

#standard