Cilj Vlade da spremno sačeka turističku sezonu

Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić je u svom obraćanju javnosti povodom 100 dana vlade optužio prethodnu vlast da je bila neodgovorna i nemarna prema građanima, ali je ukazao i na problem nepotpune podrške onih koji su glasali novu vldu.

- Ovo je jedinstven slučaj u poslednjih 30 godina da traje jedna vlada u kojoj najveći oponenti te vladе dolaze iz onog dela koji je sad pozicija. To je neprirodno i u takvim uslovima ova vlada je uspela da ostvari određene rezultatе - rekao je Krivokapić u obraćanju.

Za neodgovorni i nemaran odnos prethodne vlasti prema građanima kao ključni problem naveo je pitanje finansiranja iz Abu Dabi fonda, izdavanje koncesija, koje su, kako je dodao, davane čak i firmama pre nego su postale privredni subjekat, zatim nepotizam i politička korupcija, koja je, prema njegovim rečima dobila epilog.

U tom kontekstu je pomenuo "aferu Snimak" za koju odgovornim smatra pravosudni sistem, kao i "tihi bojkot" određenih partija prema državnim upravama, koje kažu "strpite se još malo, oni ne mogu dugo da vladaju".

Govoreći o pandemiji korona virusa, Krivokapić je rekao da je težnja vlade da bude - i zdravlje i ekonomija, što je, kako kaže, lako reći, ali ne i naći put do najoptimalnijeg pristupa.

Ipak, ističe, vlada je ponosna na ono što je postignuto u proteklih 100 dana.

- Da li smo mogli bolje? Naravno. Očekivanje je jedno, a mogućnosti drugo, pokušali smo da to dvoje uravnotežimo, želeći da pokažemo da ova vlada pokušava da bude najtrasparentnija. Da je etika važnija od bilo čega, da je značajnije da ne možete pronaći jedan cent bilo koje korupcije ove vlade, što se nikada nije dešavalo - rekao je Krivokapić.

Osim borbe protiv korona virusa i nabavke vakcina, Krivokapić je rekao da je cilj vlade da spremno dočeka predstojeću turističku sezonu.

Povodom zaduženja od 750 miliona, Krivokapić je kazao da nije bilo obveznica i da to nije urađeno u tom trenutku, "danas ova vlada ne bi postojala" i da bi se "bankrot države desio tačno 21. januara".

Premijer je rekao i da će Budžet biti donet u zakonomskom roku.

Autor: redportal.rs

#100 dana

#Crna Gora

#Zdravko Krivokapic

#vlade crne gore