Masakr nad prirodom

Masakr u prirodi, ovako za TV 21 univerzitetska profesorka na Šumarskom fakultetu Jane Acevski opisuje stanje šuma u ​​Makedoniji.

Svakodnevno obilazi šume i kaže da je situacija katastrofalna. U Severnoj Makedoniji postoje dva oblika krčenja šuma, a to je ilegalna seča šume, koja je često izgovor zbog siromaštva i koja se radi za preživljavanje. A drugo je ilegalna seča drveta koju sprovode organizovane kriminalne grupe.

- Prekasno je da počnemo da reagujemo, ali bilo je bolje ikad nego nikad. Institucije treba da preduzmu široku akciju u kojoj će objasniti ljudima koja je vrednost šume. Materijalni trenutak za koji su svi vade je "krademo, treba nam novac", novac nam svima treba, pa ne krademo - rekla je Jane Acevski.

U Makedoniji preko 300 čuvara šuma pokušava da zaštiti šume od ilegalne seče. U skopskoj Crnoj Gori ima samo četiri. Rade sa minimalnim uslovima i platama. Direktor Nacionalnih šuma Juliana Nikolova kaže da će raditi na poboljšanju uslova čuvara šuma.

- Moramo da podignemo ulogu službe šumarske straže, jer znamo da se sa malim nadležnostima i lošim uslovima rada ne mogu boriti protiv nečega što je dobro organizovano i veće od službe. Zbog toga ću insistirati u saradnji sa Vladom i drugim institucijama da se obezbedi nesmetan rad i bolji uslovi za ljude koji rade na terenu - rekla je Juliana Nikolova.

Kao predlog za okončanje divlje seče, Nikolovska to vidi u postavljanju kamera na ulazima u šume.

- Naša ideja je da ti putevi izlaza moraju biti pokriveni kamerama, ali i skladišta. Da prikažemo ulaz i izlaz drvenih sortimenata, kako iz naših skladišta, tako i iz privatnih skladišta. Mislim da će se na ovaj način stvari značajno poboljšati - dodala je Juliana Nikolova.

Šume su na udaru organizovanih drvoseča zbog rupa u zakonu, institucionalne i vaninstitucionalne korupcije, nekažnjavanja i slabog kapaciteta šumarske policije i čuvara šuma.

- Sve više i više erozivnih područja će početi da se pojavljuju, mnogo šumskog područja će biti izgubljeno, erozija će oštetiti urbana područja, poljoprivredna područja, kvalitet i količinu vode i ugroziti živote ljudi - rekao je Jane Acevski.

Od 2001. do 2019. godine, u Severnoj Makedoniji je uništeno preko 38 hiljada hektara šume zbog ilegalne i prekomerne seče drveća prema Global Forest Watch.

Autor: redportal.rs

#Makedonija

#seča

#Šume